REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w stopniu umożliwiającym uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych, uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych, jak również podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz dostosowanie kwalifikacji uczestników do wymogów znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym w zakresie szkoleń okresowych. Założeniem projektu jest przeprowadzenie programu szkoleniowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, podnoszące jego kwalifikacje zawodowe i zwiększające jego konkurencyjność na rynku pracy.


Projekt obejmuje szkolenia w formie wykładów i zajęć praktycznych:

Można uczestniczyć w kilku kursach

Warunki uczestnictwa w projekcie

Osoby zainteresowane szkoleniami w w/w projekcie muszą spełnić następujące kryteria:

Priorytety

W tym projekcie priorytetowo traktowane są dwie grupy:

Terminy zgłoszeń

Dokumenty potrzebne do wypelnienia po zakwalifikowaniu sie
na szkolenie:

Pobierz program Adobe Reader

Kontakt

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
Biuro Obsługi Projektów EFS
81-212 Gdynia
ul. Hutnicza 1
tel./fax 58 623 20 42
e-mail: projekty@pspdgdynia.pl

kierowca szkolenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego